Mobiliteit: prov2 Waals-Brabant, SO, 2016-2017

Aantal in Wallonië (provincie Waals-Brabant) gedomicilieerde scholieren in het Vlaamse secundair onderwijs, geordend per provincie (+Bxl) vestigingsplaats, schooljaar 2016-2017.

Map settings

Image Export Format

Image Size